Her vil fremgå informationer og referat fra HFMK’s bestyrelsesmøder, samt generalforsamling.

 

14/02/18 – Generalforsamling, Referat.

Referat af Generalforsamling onsdag d. 14/2-2018.

Der deltog 25 fremmødte medlemmer .

Ordstyrer var igen og med Bravur, Simon Krach.

Stemmetæller blev valgt Kim Ringsgard.

 

Formandens beretning.

2017 bød på en rigtig fin julefrokost , Der blev tjent 10,000kr på hjælp v/afholdelse af X-Terra løb april Md.

Det blev med stor succes afhold div  klub ture gennem året……..

Kasseres beretning .

der er et overskud i klubben , som blev godkendt på medlemmerne.

 

 

På valg i år

Formand   Jesper Sørgensen  modtog genvalg.

Bestyrelse’s suppleant Jan Knudstrup (ny i bestyrelsen)( kampvalg med Henrik Stricker) Bestyrelses medlem Flemming Baldus modtog genvalg .

Rytter repræsentant Rony Benattia modtog genvalg. ( kampvalg med Steffen Nielsen) Revisor Bo Zacheriassen modtog genvalg.

Revisor repræsentant Simon Kracht.

 

 

Indkommende forslag .

Ændring i vedtægter vedr indmeldelse , restance samt gebyr

Blev vedtaget.

1) forslag fra John M Damkilde .

Forslag om Teknik træning,

Bestyrelsen vil arb med dette , der kommer kurser fremover.

2)

Forslag fra Boye Jacobsen.

Ny stor Terrasse i hullet bag huset.

Forslag blev vedtaget. Og Boye samt bestyrelsen arb videre.

3)

Forslag fra Thomas Bahnert .

Indkøb af cykelholdere til 4 stk cykler .

Forslag blev vedtaget.

4)

Forslag fra Steffen Nielsen.

Klub tøj.

Steffen har pt 5 sponsore ??? Mere senere ??

Bestyrelsen med Rony i spidsen har prøvet flere sæt tøj

Rony er tæt på en aftale med Vangard om tøj bestående af 4 dele.

Der er pt 2 sikre sponsore.

5)

Forslag fra Steffen Nielsen .

Medlemskab af DGI. Forslag vedtaget.

HFMK søger medlemskab i DGI.

 

DIV.

Sommerfest 16/6-2018.

Følgende melde sig til festudvalg .

Baldus, Bix, Boye , og Thomas Bahnert.

 

Der blev sat forslag om 2 rengørings dage i og udenfor klubhuset

Pr år , datoer følger.

 

deling af hold.

Bestyrelsen er stadig for en hvis opdeling så længer det er vinter.

 

 

Tak for god ro og generalforsamling .

Bestyrelsen.

 

HUSK X-TERRA I APRIL MD.

Hvis ingen vil hjælpe om søndagen bliver klubben nød til at springe fra

Det ville være temmelig ærgerligt .

7-8/4-2018.

 

 

 

15/01/18 – Bestyrelsesmøde.

Deltagere: John, Fedo, kaptajnen, Baldus, H2.
Afbud: Rony

Festudvalg:
Fremover vil festudvalg stå for planlægning af sommerfest og julefrokost. Herved vil der fremover kunne være variation i tema / mad / aktiviteter osv.  Festudvalg sammensættes ved Generalforsamling.

Datoer for sommerfest 2018 ligger nu fast: 16/6-18
(Altid tredje lørdag i juni)
Dato for julefrokost er 20/1-18
(Altid tredje lørdag i januar)

Vi strammer op på rettidig betaling af kontingent: 
Betales inden 15/1 indeværende år, herefter udsendes 1 rykker og ved fortsat manglende betaling er man herefter meldt ud af klubben, uden mulighed for at deltage i klubbens sociale aktiviteter, klubture osv.

 

 

14/02/18 – Generalforsamling:
Kommer umiddelbart her, efter generalforsamlingen.