Her vil fremgå informationer og referat fra HFMK’s bestyrelsesmøder, samt generalforsamling.

16/08/18 – Bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde 16/8-2018.

Deltagere: RB. JB. JS. FB. FJ.
Afbud: Jan Knudstrup.

(1)
Gaver.
Det blev vedtaget at der kan gives gaver svarende til et halvt kontingent (150kr) ved ekstraordinær tilfælde i klubregi.
Der skal altid være enighed i bestyrelsen herom.

(2)
JB kikker på muligheden for digital indmeldelse på info@Hfmk.dk

(3)
Det blev sagt på GF, at ved udlån af cykelholdere skal bestyrelsen have besked så vi ved hvor de er , måske en tavle på 1 sal.

(4)
Vedtægter opdateres med gældende bestyrelse. (Stricker)

(5)
Fremtidige sommerfester bliver med egenbetaling , med mindre der bliver tjent penge i klubben , F. eks.  X-Terra.

(6)
Klubben har ingen interesse i at være med i Forenings samarbejde .
Vi kan ikke mønstre interesserede medlemmer.

(7)
Næste bestyrelses møde onsdag d. 15/11-2018 Kl 19 i klubhuset.

 

17/05/18 – Bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde 17/5-2018
Deltagere:  . Jesper , jan , Baldus , Rony , Bo og Freddy.
Henrik Stricker var med pga. hans deltagelse i Hedelands møde .
Afbud: Ingen

Der blev talt om opdeling af søndags turene . Det er blevet bestemt at der vil være en styrmanden på følgende søndage.
D. 29/5 Baldus.
D. 27/5 jesper. *
D. 3/6 freddy.
D. 10/6 rony.
D. 17/6 bo.
D. 24/6 bix.
(*spordag)
De efterfølgende, aftales løbende.

Der er indkøbt 2 stk Thule cykelholdere T/4 cykler som er i klubben og kan lånes af klubbens medlemmer.

Der er indkøbt (af bix) 2 stk Thule cykelholdere til  4 stk. cykler, som kan lånes af klubbens medlemmer til klubture.

Henrik Stricker , informerede om det seneste hedelandsmøde.

Næste bestyrelses møde 18/8 -2018.

14/02/18 – Generalforsamling, Referat.

Referat af Generalforsamling onsdag d. 14/2-2018.

Der deltog 25 fremmødte medlemmer .

Ordstyrer var igen og med Bravur, Simon Krach.

Stemmetæller blev valgt Kim Ringsgard.

 

Formandens beretning.

2017 bød på en rigtig fin julefrokost , Der blev tjent 10,000kr på hjælp v/afholdelse af X-Terra løb april Md.

Det blev med stor succes afhold div  klub ture gennem året……..

Kasseres beretning .

der er et overskud i klubben , som blev godkendt på medlemmerne.

 

 

På valg i år

Formand   Jesper Sørgensen  modtog genvalg.

Bestyrelse’s suppleant Jan Knudstrup (ny i bestyrelsen)( kampvalg med Henrik Stricker) Bestyrelses medlem Flemming Baldus modtog genvalg .

Rytter repræsentant Rony Benattia modtog genvalg. ( kampvalg med Steffen Nielsen) Revisor Bo Zacheriassen modtog genvalg.

Revisor repræsentant Simon Kracht.

 

 

Indkommende forslag .

Ændring i vedtægter vedr indmeldelse , restance samt gebyr

Blev vedtaget.

1) forslag fra John M Damkilde .

Forslag om Teknik træning,

Bestyrelsen vil arb med dette , der kommer kurser fremover.

2)

Forslag fra Boye Jacobsen.

Ny stor Terrasse i hullet bag huset.

Forslag blev vedtaget. Og Boye samt bestyrelsen arb videre.

3)

Forslag fra Thomas Bahnert .

Indkøb af cykelholdere til 4 stk cykler .

Forslag blev vedtaget.

4)

Forslag fra Steffen Nielsen.

Klub tøj.

Steffen har pt 5 sponsore ??? Mere senere ??

Bestyrelsen med Rony i spidsen har prøvet flere sæt tøj

Rony er tæt på en aftale med Vangard om tøj bestående af 4 dele.

Der er pt 2 sikre sponsore.

5)

Forslag fra Steffen Nielsen .

Medlemskab af DGI. Forslag vedtaget.

HFMK søger medlemskab i DGI.

 

DIV.

Sommerfest 16/6-2018.

Følgende melde sig til festudvalg .

Baldus, Bix, Boye , og Thomas Bahnert.

 

Der blev sat forslag om 2 rengørings dage i og udenfor klubhuset

Pr år , datoer følger.

 

deling af hold.

Bestyrelsen er stadig for en hvis opdeling så længer det er vinter.

 

 

Tak for god ro og generalforsamling .

Bestyrelsen.

 

HUSK X-TERRA I APRIL MD.

Hvis ingen vil hjælpe om søndagen bliver klubben nød til at springe fra

Det ville være temmelig ærgerligt .

7-8/4-2018.

 

 

 

15/01/18 – Bestyrelsesmøde.

Deltagere: John, Fedo, kaptajnen, Baldus, H2.
Afbud: Rony

Festudvalg:
Fremover vil festudvalg stå for planlægning af sommerfest og julefrokost. Herved vil der fremover kunne være variation i tema / mad / aktiviteter osv.  Festudvalg sammensættes ved Generalforsamling.

Datoer for sommerfest 2018 ligger nu fast: 16/6-18
(Altid tredje lørdag i juni)
Dato for julefrokost er 20/1-18
(Altid tredje lørdag i januar)

Vi strammer op på rettidig betaling af kontingent: 
Betales inden 15/1 indeværende år, herefter udsendes 1 rykker og ved fortsat manglende betaling er man herefter meldt ud af klubben, uden mulighed for at deltage i klubbens sociale aktiviteter, klubture osv.

 

 

14/02/18 – Generalforsamling:
Kommer umiddelbart her, efter generalforsamlingen.